mitMARTEC

Safety Training & Awareness

Varighed:         2 dage

Sted:                  Kragholmen 180, 9900 Frederikshavn

Pris:                   6.000 kr. pr deltager      

Sprog:                Dansk /Engelsk afhængig af deltagerne

Gyldighed:        Kursusbevis udstedes.

Standard:          Udarbejdet i samarbejde med service virksomheder

                        

Kursusbeskrivelse:

MARTEC har i samarbejde med flere service virksomheder tilrettelagt et maritimt sikkerhedskursus målrettet imod maritime service teknikkere/montører.

Service teknikerne er ofte udsat for mange risici for deres personlige sikkerhed.

Ofte står maritime serviceteknikkere alene på opgaver som kræver en kompetent vurdering af de risici som de møder på skiftende og ofte mobile arbejdssteder. Her er det vigtigt at have indsigt i egne styrker og svagheder i tilgangen til sikkerhed, for at kunne agere i et lokalt miljø med skiftende forståelse af behovet for sikkerhed.

Det kan være arbejde i lukkede rum, i højden, med kran, med kemikalier og opløsningsmidler og ikke mindst udfordringerne med svingende lokale kompetencer, sikkerhedsprofiler og kommunikation.

Udfordringerne kunne også omhandle; ikke vedligeholdt eller forkert udstyr, manglende og mangelfuldt udstyr, herunder tvivlsom kvalitet af tilgængeligt personlig sikkerhedsudstyr samt fejlagtig brug mv.

Alle er det elementer som udgør en stor risiko for både den enkelte, teamet og opgaven der skal udføres. Kurset fokuserer her på at sikre fælles forståelse og syn på korrekt sikkerhedskultur. 

 

 

Målgruppe

Kurset er speciel designet med et dedikeret fokus på de sikkerhedselementer serviceteknikere, værftsarbejdere og andre med tilsvarende arbejdsopgaver møder, når de arbejder og/eller rejser over hele verden for at installere, servicere, reparere og vedligeholde på skibe, værfter, offshore platforme og vindmølleinstallationer.

 

Kursets formål:

Formålet er at skabe en øget indsigt i og forståelse for et bredt spekter af de risikoelementer de møder på deres opgaver i felten med mange skiftende maritime arbejdssteder og i samarbejdet med varierende sikkerhedsprofiler.

Målsætningen er at etablere en bedre forståelse og øge den enkeltes fokus på, og engagement i, deres egen og andres sikkerhed, ved at skabe en god sikkerhedskultur og kunne vurdere sikkerheds risici bedre.

 

Kursets indhold:

Der er tale om et meget komprimeret forløb som gennem praktiske øvelser og dialog, med relevant teoretisk gennemgang, giver en overordnet indsigt i elementer fra adskillige kompetencegivende kurser.

Kurset er designet så der er mulighed for fleksibilitet til justeringer og individuel tilpasning fokuseret på aktuelle behov fra deltagerne, ligesom vi løbende afsætter tid til udveksling af erfaringer mellem deltagerne, gennem en styret dialog.

 

Følgende elementer bliver dækket under forløbet: 

 • Personlig sikkerhedsudstyr og sikkerhedsprofiler, forskelle i ”mindset”, krav, anbefalinger – integreret del af forløbet

 

 • Brug af Material Safety Data Sheet (MSDS) ved arbejde med kemikalier og opløsningsmidler, grænseværdier mv.

 

 • Generelle risici ved arbejde på skib, værft og skibskonstruktioner mv. som opmærksomhed på andet igangværende arbejde over/under, svejserøg, partikler fra sandblæsning, lysforhold samt ved arbejde under varme/kulde forhold

 

 • Afspærring af arbejdsområder, minimumskrav til adgang, fordeling af ansvarsområder mv.

 

 • Arbejde i højden, risici, krav, udstyr og virkemåder, brug og praktiske øvelser i højden

 

 • Samarbejde med kollegaer med forskellige sikkerhedsprofiler og fokus – øget forståelse gennem dialog og øvelser

 

 • Arbejde i lukkede rum, teori, udstyr, anbefalinger, grænseværdier og måleudstyr, åndedrætsværn – praktiske øvelser med røgdykning

 

 • Arbejde med kraner, assistance ved anhugning, udstyr og løftegrej, krav, kommunikation – praktiske kranøvelser

 

 • Udfordringer med kommunikation, vigtighed i korrekt forståelse, risici ved indforstået adfærd (jeg formodede at…, vi plejer jo at…) – øvelse i instruktion uden visuel kontakt

 

 • Arbejdstøjshygiejne, hvorfor er det vigtigt at benytte rent arbejdstøj, risici ved olieholdigt tøj mv.

 

 • Arbejde med trykbærende systemer, sikkerhedsforanstaltninger og forholdsregler

 

Kursusdatoer

Dato Ledige pladser