mitMARTEC

§ 16 arbejdsmiljø

Kursus varighed:  3 dage 

Pris: 6.500,00 kr. incl. moms

 

Kurset afholdes på grundlag af ”BEK nr. 795 af 22/06/2017 omom uddannelse i arbejdsmiljø for medlemmer af sikkerhedsorganisationen i handelsskibe og om uddannelse til arbejdsmiljøunderviser”.

§16 kurset giver deltageren et godt "værktøj" med hjem til det daglige sikkerheds- og sundhedsarbejde om bord. I Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, kap. XI om sikkerhedsarbejde i handelsskibe fremgår det at medlemmerne i sikkerhedsgruppen skal have gennemgået et af Søfartsstyrelsens godkendte arbejdsmiljøkurser.

 

Kurset foregår på MARTEC Skagen.

  

Deltagerforudsætninger:

Ingen.

 

 

Kursusdatoer

Dato Ledige pladser
20-09-2021 15 pladser
22-11-2021 15 pladser