mitMARTEC

Brandledelse i skibe

Alle som tidligere har bestået en røgdykkeruddannelse (STCW). Bevis skal fremvises ved kursusstart. 
 
Der skal medbringes gyldig sundhedsattest (BLÅ BOG). Sundhedsattesten skal være påtegnet inden for de sidste 2 år.

 

Godkendelse:
Kurset opfylder kravene i Reglement VI/3 i STCW-konventionen af 1978 og ændringer i 1995.

 

Indhold:

1. dag:
Repetition af røgdykkertaktik, specielle forhold ved skibsbrande, slukningslederens daglige opgaver, kommunikation ved skibsbrande, slukningsledelse,  gruppearbejde/slukningsledelse, øvelsesplanlægning i henhold til Søfartsstyrelsens vejledning nr. 3 af 30. november 1998, gennemgang af øvelsesmodul - skibskendskab (skibsskrog).
 
2. dag:
Røgdykkerbane, klargøring til slukningsøvelser, elev som slukningsleder. Alle kursister skal lede slukningsindsats (Én øvelse pr. kursist). De øvrige kursister deltager som slukningsmandskab/røgdykkere på skift. Der anvendes røgdykkerradio ved øvelserne.

 

Varighed: Kurset er på 2 dage.

 

Bestået: 
Alle lektioner skal gennemføres med tilfredsstillende resultat.
 
Tilmelding:

Tilmelding foregår via www.nordjyllandsberedskab.dk eller via Tlf:

7015 1514

 

LINK: