mitMARTEC

Maritime sikkerhedskurser STCW

Kursus varighed: 1 dag

Pris: 3.687,50 Kr.

Gyldighedsperiode: 5 år

 

Kursets formål

At give lodser kendskab til relevante internationale og nationale love, regler og bestemmelser.

Indhold

Lovgivningens og myndighedernes opbygning, lodsloven og dertil gældende bekendtgørelser mv., lodsbetaling, lodsens pligter, lodspligt, erhvervelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis, lodsens ansvar – herunder sanktioner, søforklaring/vidneforklaring, Søloven, højsølodsning.

 

Referencer:                         

IMO Resolution A.960(23), afsnit 5.5.8 og 6.3.

Søfartsstyrelsens vejledning om prøver for fornyelse af sønæringsbeviser for navigatører og tankskibsbeviser på ledelsesniveau.

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis, BEK nr 1077 af 21/11/2012 

 

Kurset foregår på MARTEC Skagen.

 

Du er altid velkommen til at kontakte os for forespørgelse om andre kursusdatoer på tlf. 9844 3344.

 

Kursusdatoer

Dato Ledige pladser