mitMARTEC

Personligt sikkerhedskusus for lodser

Kursus varighed: 1 dag

Pris: 6.062,50 Kr incl. moms.

Gyldighedsperiode: 3 år


Målgruppen er lodser


Formål:

At uddanne lodser i personlig sikkerhed, teknikker i personlig overlevelse til søs, nød- og førstehjælpsprocedurer herunder hjertemassage, genoplivning samt hypotermiske afværgeforanstaltninger.

Endvidere skal lodser have kendskab til risici og forholdsregler i forbindelse med personoverførsel samt kunne handle hensigtsmæssigt i forbindelse med mand-over-bord situationer og evakuering af skibet.

Indhold:

Kurset indeholder førstehjælp og søsikkerhed

 

Gennemførelse:

For at sikre, at lodsen bliver bekendt med eget udstyrs muligheder og begrænsninger, skal den praktiske del af kurset udføres i samme type udstyr, som lodsen selv benytter. Derfor medbringer lodsen personlig dragt og vest på kurset.

 

Indhold:

Kurset indeholder førstehjælp og søsikkerhed. Kurset inkluderer erhvervelse af personlig overlevelsesteknik certifikat jf. STCW A-VI/1-1.

 

Regelsæt reference: 

BEK nr 1077 af 21/11/2012

STCW A-VI/1-1: Søsikkerhed

 

Kursusdatoer

Dato Ledige pladser
01-12-2021 6 pladser
29-03-2022 6 pladser