mitMARTEC

Uddannelsen til skibskok

Kursus varighed: 3,5 dag 
PrisDet er gratis at deltage såfremt man opfylder kriterierne. 

Kursusbeviser efter gennemført kursus koster kr. 855,00

Kurset kan til tider foregå på engelsk.

Hvis du er faglært kok og har lyst til at arbejde om bord på et skib, kan du tage uddannelsen til skibskok. Skibskokken tager sig af alt arbejde inden for kabysområdet.

Uddannelsen
Uddannelsens formål er at give faglærte kokke kompetence som skibskok i handelsskibe.

Indhold
Uddannelsen indledes på MARTEC´s søfartsskole med et kursus af 3,5 dages varighed i blandt andet søsikkerhed, førstehjælp og elementær brand. På kurset bliver du endvidere undervist i generelle arbejdsforhold i skibe, sundhedsforhold til søs, personlig sikkerhed og omsorg for menneskeliv og miljø.

Derudover skal man gennemføre et e-learningskursus: 

Uddannelse i særlige sikringsopgaver ISPS.


Og så til søs...
Efter gennemført kursus, skal du erhverve mindst én måneds praktiktid til søs som overtallig i kabyssen under instruktion af en person med sønæringsbevis som skibskok. I praktiktiden indgår bl.a. emnerne skibskokkens ansvar og pligter, kostregnskab, indkøb af proviant, brødbagning, kabyshygiejne og særlige forhold vedrørende køleteknik og opbevaring af proviant.

Efter endt uddannelse kan du ved henvendelse til Søfartsstyrelsen få udstedt sønæringsbevis som skibskok og dermed selvstændigt få ansvaret for kabyssen om bord.

Varighed
Kursus i 3,5 dag. Derefter skal du finde en praktikplads til søs i mindst 1 måned.

Økonomi

Under kurset ydes der særlig uddannelsesstøtte, som er kr. 893,00 pr. dag. hvis du ikke modtager noget ydelse andet sted fra. Derudover udbetales et tilskud til kost og logi med 347,25 kr. pr. dag, efter endt kursus.

 
Kursusbeviser efter endt kursus kan udstedes og koster kr. 855,-

 

Regelsætreference 
Adgangskrav: For at blive optaget på kurset skal du have erhvervet svendebrev som gastronom med specialet kok. Derudover skal du have et gyldigt sundhedsbevis for søfarende, som ikke indeholder begrænsninger i arbejdsområde, der hindrer kabystjeneste. Sundhedsbeviset fåes ved henvendelse hos en søfartslæge.

 

 

Kursusdatoer

Dato Ledige pladser
20-03-2023 5 pladser
25-09-2023 6 pladser