mitMARTEC

Uddannelse i generelt sikringsberedskab

Pris: 1187,50 kr. incl. moms

Gyldighed: Ingen udløb

 

Kurset tages som e-learning, kontakt os for nærmere besked herom.


Kurset henvender sig til søfarende, som er udpeget til at varetage sikringsrelaterede opgaver i forbindelse med skibets sikringsplan

 

Formålet med kurset er at give søfolk viden om sikkerhedsrelaterede forholdsregler ombord på skibe.

Regelsætreference 
STCW A-VI/6-1