mitMARTEC

Brandbekæmpelse i skibe

Alle kan deltage på dette kursus. Der skal medbringes gyldig sundhedsattest (BLÅ BOG). Sundhedsattesten skal være påtegnet inden for de sidste 2 år.

Godkendelse:
Kurset er godkendt af Søfartsstyrelsen.
Kurset opfylder kravene i Reglement VI/1 i STCW-konventionen af 1978 og ændringer i 1995.

Indhold:
1. dag:
Forbrændings- og slukningsteknik, åndedrætslære og luftforbrug, røgdykkertaktik, større væskebrande, øvelser på røgdykkerbane.

2. dag:
Måle- og sporeudstyr, gennemgang og brug af håndslukningsmateriel, olie under tryk, friturebrand, arbejde i varme og røgfyldte rum, røgdykkertaktik, slukning af mindre brande, gennemgang af skumudstyr, bekæmpelse af gasbrande.

3. dag:
Personredning/eftersøgningstaktik, ledelsesprincipper, røgdykkerøvelser, mindre slukningsmidler i lukkede rum, eftersøgningsøvelser, maskinrumsbrand, brand i motorstoresrum.

Varighed:
Kurset er på 3 dage

Bestået:
Alle røgdykkerøvelser skal gennemføres med tilfredsstillende resultat.

 

Tilmelding:

Tilmelding foregår via www.nordjyllandsberedskab.dk eller via Tlf:

7015 1514

 

LINK: