mitMARTEC

Brandleder genopfrisknings kursus

Genopfrisk dine færdigheder som brandleder i forbindelse med brandbekæmpelse ombord på skibe.

 

Hvem kan deltage?

Alle som har deltaget i brandledelsen ombord gennem de sidste 5 år og kan fremvise gyldig helbredsattest.

Vær opmærksom på, at du ikke kan røgdykke på kurset, hvis du ikke har et gyldigt røgdykkerbevis.

 

Indhold  

Skibs- og materielkendskab

Slukningsledelse

Farligt gods

Brændstofsystemer, varslings- og slukningssystemer og ventilation

Det daglige sikkerhedsarbejde                                               

Planlægning og gennemførsel af øvelse

Varighed

1 dag på Brandskolen i Hvims.

 

Tilmelding:

Tilmelding foregår viawww.nordjyllandsberedskab.dk eller via Tlf:

7015 1514

 

LINK