mitMARTEC

Personligt sikkerhedskursus for lodser

Kursus varighed: 1 dag

Pris: 4.850,00 ekskl. moms (6.062,50 Kr inkl. moms.)

Gyldighedsperiode: 3 år


Målgruppen er lodser


Formål:

At uddanne lodser i personlig sikkerhed, teknikker i personlig overlevelse til søs, nød- og førstehjælpsprocedurer.

Endvidere skal lodser have kendskab til risici og forholdsregler i forbindelse med personoverførsel samt kunne handle hensigtsmæssigt i forbindelse med mand-over-bord situationer og evakuering af skibet.

Indhold:

Kurset indeholder førstehjælp og søsikkerhed

 

Gennemførelse:

For at sikre, at lodsen bliver bekendt med eget udstyrs muligheder og begrænsninger, skal den praktiske del af kurset udføres i samme type udstyr, som lodsen selv benytter.

 

Indhold:

Førstehjælp;

- Førstehjælpens 4 hovedpunkter

- Livreddende førstehjælp, herunder brug af hjertestarter

- Hjertekarsygdomme

- Hjerteinfarkt/hjertekrampe

- Drukning og hypotermi

- Klem- og faldskader

- Standsning af blødning

- Kommunikation med tilskadekomne.

 

Søsikkerhed;

- Personligt redningsudstyr herunder nødsendere

- Risici og forholdsregler ved personoverførsel

- Forholdsregler i tilfælde af at lodsen falder overbord, herunder de muligheder og begrænsninger fartøjet har i forhold til bjærgning

- Vandtilvænning/dragttilvænning iført personligt udstyr

- Overlevelsesteknikker i vand

- Helikopterhoist

- Kæntringsøvelser

- Redningsflådens muligheder og begrænsninger

- Evakueringsmetoder fra større skibe, herunder evakueringsstrømpe

- Opsummerende evakueringsøvelse.

 

Regelsæt reference: 

BEK nr 1077 af 21/11/2012

STCW A-VI/1-1: Søsikkerhed

 

Kursusdatoer

Dato Ledige pladser