mitMARTEC

Dansk søfartslovgivning for udenlandske seniorofficerer bortset fra skibsførere

Kursus varighed: 2 dage

Pris: 5.600,00 kr. ekskl. moms (7.000,00 Kr. inkl. moms)

 

 

Kurset henvender sig til personer med udenlandsk sønæringsbevis, der skal gøre tjeneste i skibe under dansk flag som overstyrmand, maskinchef eller 1. maskinmester.

Forinden kursus/assessment, skal der foreligge en bekræftelse fra rederiet for efterfølgende beskæftigelse af ansøgeren.

 

Kurset foregår på MARTEC Skagen.

 

Deltagerforudsætninger: Kursisten skal opfylde betingelserne for ansøgning om dansk anerkendelsesbevis af udenlandsk sønæringsbevis som navigatør eller maskinmester på seniorniveau.

 

Indhold: orientering om formålene med nedenstående danske love, bekendtgørelser og forskrifter, der er i engelsk oversættelse. Kursisten skal endvidere have kendskab til anvendelse af disse og kunne udlede svar og løsninger på almindelige forekommende problemstillinger. Kursisten skal være bekendt med seniorofficerens ansvar samt straffebestemmelserne i de relevante love, bekendtgørelser og forskrifter. Kurset afholdes i henhold til ”Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning for udenlandske seniorofficerer bortset fra skibsførere”, version 2.0, dateret 1. marts 2009.

 

Øvrige bemærkninger: Kurset kan gennemføres i sammenhæng med § 16 Arbejdsmiljøkursus for medlemmer af sikkerhedsgruppen i handelsskibe m.fl., hvorved den samlede varighed kan reduceres fra 3 dage + 1 dage til i alt 4 dage.

 

Du er altid velkommen til at kontakte os for forespørgsler om andre kursusdatoer på tlf. 9844 3344.

 

Kursusdatoer

Dato Ledige pladser