mitMARTEC

DUNA Duelighedsprøve for sejlads i handelsskibe, Blended Learning

Kursus varighed: 7 uger

6 ugers fjernstudie, 3 dages afslutning fremmøde

 

Pris uddannet skibsassistent: Kurset er gratis

Pris ikke skibsassistent: kr. 17.500,00 inkl. moms

 

 

Økonomi: 

(Følgende gælder kun hvis du er optaget på kurset som efteruddannelse for skibsassistenter)

 

Under kurset ydes der særlig uddannelsesstøtte, som er kr. 893,00 pr. dag, dog kun på fremmødte dage


Kursusbeviser efter endt kursus kan udstedes og koster kr. 855,-

  

Indhold
Kurset indeholder elementer som navigation, havmiljø, stabilitet, farlig last samt Søvejsregler.

Mål
Efter gennemført kursus kan kursisterne:

-anvende og forstå den terminologi, der anvendes vedrørende arbejde som medlem af brovagten
-demonstrere et sådant kendskab, at de kan bestå duelighedsprøve i sejlads for handelsskibe.
 

Regelsætreference for skibsassistenter
For at aflægge duelighedsprøve i sejlads kræves, at man:

1) har gyldigt sundhedsbevis uden begrænsning med hensyn til udkigstjeneste

2) skal være i besiddelse af et fuldgyldigt vagtholdsbevis.

3) har gennemført grundmodul for skibsassistenter eller skibsassistentkursus for personer med svendebrev, og derefter erhvervet 3 måneders fartstid som skibsassistent ELLER have erhvervet 36 måneders dækstjeneste i søgående handelsskibe med en bruttotonnage på 20 eller derover inden 1. februar 2002. (I dette tilfælde kan der være særlige forhold for, hvorvidt man kan optages på kurset eller ej).

Personer der ikke opfylder ovennævnte krav, kan ikke umiddelbart optages på kurset.

Attest/bevis
Kurset afsluttes med en skriftlig og mundtlig eksamination.

Når duelighedsprøven er bestået udstedes der
"Attest for bestået duelighedsprøve i sejlads for handelsskibe" hvis/når kursisten også har erhvervet ROC-certifikat udstedes der "Duelighedsbevis i sejlads for handelsskibe"

 

Duelighedsbeviset koster kr. 855,00 og skal søges via søfartsstyrelsens hjemmeside.

 

 

Kursusdatoer

Dato Ledige pladser