mitMARTEC

GOC refresher Generelt certifikat som radiooperatør i GMDSS

Kursus varighed: 5 dage

Pris: 6.500,00 kr. ekskl. moms (8.125,00 Kr. inkl. moms)

Gyldighedsperiode: 5 år

 

Mål og indhold

Dette kursus henvender sig til personer, som tidligere har erhvervet et General Operator Certificate (GOC), men hvor certifikatet har mistet sin gyldighed, fordi man ikke har gjort tjeneste i søgående GMDSS-skibe som radiooperatør under forhold, hvor et sådant certifikat er krævet i mindst 1 år inden for de forudgående 5 år eller mindst 3 måneder inden for de forudgående 6 måneder. Man får på dette kursus genopfrisket viden vedrørende betjening af en maritim VHF/MF/HF radio med digital selectiv call (DSC), INMARSAT udstyr, EPIRB, SART, NAVTEX og bærbar VHF med henblik på at kunne bestå en fornyelsesprøve til erhvervelse af General Operators Certificate (GOC).

 

Efter bestået prøve kan der ansøges om generelt certifikat som radiooperatør (GOC) hos Søfartsstyrelsen. Certifikatet kvalificerer indehaveren til at betjene maritimt radioudstyr om bord på skibe i alle havområder.

Kurset er godkendt af Søfartsstyrelsen og opfylder kravene i Bekendtgørelse nr. 939 af 29. august 2011 om certifikater i GMDSS og STCW A-IV/1 standarder vedrørende radiooperatører.

 

Kurset foregår på MARTEC Skagen.

 

 

Deltagerforudsætninger:

Deltagere skal være i besiddelse af et GOC-certifikat.

 

Certifikat:

Ansøges hos Søfartsstyrelsen efter bestået prøve og koster 855,00 kr.

 

Du er altid velkommen til at kontakte os for forespørgelse om andre kursusdatoer på tlf. 9844 3344.

 

 

Kursusdatoer

Dato Ledige pladser
19-02-2024 10 pladser
17-06-2024 10 pladser