mitMARTEC

ROC Begrænset certifikat som radiooperatør i GMDSS

Kursus varighed5 dag(e) 
Pris uddannet skibsassistent:Kurset er gratis

Pris ikke skibsassistent: kr. 7.250,00 incl. moms

Mål:
Efter gennemført kursus kan kursisterne:

-gengive nød-, il- og sikkerhedsmeldinger, samt føre almindelig radiokorrespondance, uden anvendelse af hjælpemidler
-betjene VHF-radiotelefonanlæg, incl. DCS- og NAVTEX anlæg
-udsende ovenstående meldinger korrekt, samt anvende tillæg til instruks for opnåelse af forbindelse med nærmeste kystradiostation og anvende taksttabel til taksering af radiosamtaler
-betjene EPIRB og SART
-demonstrere et sådant kendskab at Begrænset certifikat som radiooperatør i GMDSS(ROC) kan erhverves.

Der afsluttes med prøve iht. Telestyrelsens bekendtgørelse for området.
Der udstedes begrænset certifikat som radiooperatør i GMDSS (ROC), når målkravene er opfyldt med tilfredsstillende resultat.

Økonomi: 
(Følgende gælder kun hvis du er optaget på kurset som efteruddannelse for skibsassistenter)
På kurset skal der ikke betales kursusafgift, men der opkræves 498,00 for ophold (kost og logi, sengelinned, håndklæder mv).
Under kurset ydes der særlig uddannelsesstøtte, som er kr. 892,00 pr. dag. 
Kursusbeviser efter endt kursus kan udstedes og koster kr. 855,-

 

Kurserne foregår på MARTEC Skagen.

 

Kursusdatoer

Dato Ledige pladser