mitMARTEC

ROC Begrænset certifikat som radiooperatør i GMDSS

Kursus varighed5 dag(e) 
Pris uddannet skibsassistent:Kurset er gratis

Pris ikke skibsassistent: kr. 7.250,00 incl. moms

Mål:
Efter gennemført kursus kan kursisterne:

-gengive nød-, il- og sikkerhedsmeldinger, samt føre almindelig radiokorrespondance, uden anvendelse af hjælpemidler
-betjene VHF-radiotelefonanlæg, incl. DCS- og NAVTEX anlæg
-udsende ovenstående meldinger korrekt, samt anvende tillæg til instruks for opnåelse af forbindelse med nærmeste kystradiostation og anvende taksttabel til taksering af radiosamtaler
-betjene EPIRB og SART
-demonstrere et sådant kendskab at Begrænset certifikat som radiooperatør i GMDSS(ROC) kan erhverves.

Der afsluttes med prøve iht. Telestyrelsens bekendtgørelse for området.
Der udstedes begrænset certifikat som radiooperatør i GMDSS (ROC), når målkravene er opfyldt med tilfredsstillende resultat.

Økonomi: 
(Følgende gælder kun hvis du er optaget på kurset som efteruddannelse for skibsassistenter)
På kurset skal der ikke betales kursusafgift, men der opkræves 495,00 kr/uge for ophold (kost og logi, sengelinned, håndklæder mv). Under kurset ydes der særlig uddannelsesstøtte, som er kr. 881,00 pr. dag.

 

ROC-certifikatet koster kr. 500,00 og skal søges via søfartsstyrelsens hjemmeside.

 

Kurset foregår på MARTEC Skagen.

 

Kursusdatoer

Dato Ledige pladser
15-06-2020 3 pladser
14-09-2020 5 pladser