mitMARTEC

ROC Begrænset certifikat som radiooperatør i GMDSS

Kursus varighed5 dage
Pris med sønæringsbevis som skibsassistent: Kurset er gratis

Pris uden sønæringsbevis som skibsassistent: kr. 7.250,00 inkl. moms

Mål:
Efter gennemført kursus kan kursisterne:

-gengive nød-, il- og sikkerhedsmeldinger, samt føre almindelig radiokorrespondance, uden anvendelse af hjælpemidler
-betjene VHF-radiotelefonanlæg, incl. DCS- og NAVTEX anlæg
-udsende ovenstående meldinger korrekt, samt anvende tillæg til instruks for opnåelse af forbindelse med nærmeste kystradiostation og anvende taksttabel til taksering af radiosamtaler
-betjene EPIRB og SART
-demonstrere et sådant kendskab at Begrænset certifikat som radiooperatør i GMDSS(ROC) kan erhverves.

Der afsluttes med prøve iht. Telestyrelsens bekendtgørelse for området.
Der udstedes begrænset certifikat som radiooperatør i GMDSS (ROC), når målkravene er opfyldt med tilfredsstillende resultat.

Økonomi: 

(Følgende gælder kun hvis du er optaget på kurset som efteruddannelse for skibsassistenter)


Under kurset ydes der særlig uddannelsesstøtte, som er kr. 893,00 pr. dag i 5 dage.

 

Der udbetales et tilskud til kost og logi med 347,25 kr. pr. dag, efter endt kursus, hvis du har haft udgifter til kost og logi.

 

Transport

1 standard returbillet mellem bopælen (i Danmark) og skolen refunderes ved udbetaling af uddannelsesstøtten.

 

Certifikat:

Ansøges hos Søfartsstyrelsen efter bestået prøve og koster 855,00 kr.

 

Kurset foregår i Skagen

 

Kursusdatoer

Dato Ledige pladser
12-02-2024 9 pladser
10-06-2024 10 pladser