mitMARTEC

Tekniske kurser

MARTEC Training Center (MTC) udbyder og etablerer tekniske kurser inden for service, vedligeholdelse, miljø og energi, elektroteknik samt dieselmotorer. Kursusudbuddet bliver løbende justere til at dække de områder for opkvalificering, efteruddannelse og certificering af medarbejdere, som kræves for at arbejde med installation, montering og servicering, inden for både den maritime såvel som landbaserede tekniske brancher.

 

Der udbydes kursusforløb i samarbejde med flere partnere, der igennem MARTEC Training Center udbyder kurserne til deres samarbejdspartnere og kunder, som udfører tekniske installations og serviceopgaver, på områder der kræver kompetencegivende kurser og certificeringer. Det kan eksempelvis være inden for maritime maskininstallationer, vedvarende energi, køle-/ varmeteknik mv. Desuden udbydes individuelle forløb som efteruddannelse for opkvalificering og kompetenceløft.

 

MARTEC Training Center etablerer løbende nye samarbejder omkring kundetilpassede kursusforløb, baseret på virksomheders ønsker om opkvalificering af medarbejdere. Det kunne være et ønske om at tilpasse medarbejdernes kompetenceniveau, for etablering af et bedre samarbejde og fælles forståelse af tværfaglige udfordringer.

 

Det er MARTEC Training Centers målsætningen, at imødekomme kundernes ønsker til indhold og lokalitet for kurserne i den udstrækning det er muligt, uden at kompromittere krav og kvalitet. Derfor kan mange kursusforløb leveres hos kunden, i kendte rammer og med mulighed for at begrænse tid og omkostninger til deltageres transport og ophold.

 

MARTEC Training Center råder over en stab af medarbejdere, hvor både den maritime og den landbaserede tekniske viden, er en kernekompetence. Det giver os basis for at tilbyde kursusforløb dækkende et bredt spekter af tekniske områder samt levere en høj kvalitet og stor fleksibilitet.

 

På MARTEC Training Center dygtiggør og udvikler vi løbende instruktørenes kompetencer og viden, både ved interne og eksterne opkvalificeringsforløb. Der undervises og trænes altid efter fuldt opdaterede regler og krav fra myndigheder mv. Desuden evalueres kursusindhold og forløb kontinuerligt ud fra opnåede erfaringer, ikke mindst fra de mange deltagere.

 

Velkommen på et af MARTEC Training Centers tekniske kurser.