mitMARTEC

Tekniske kurser

Varighed:                          4 dage (opdelt i 3 perioder med mellemliggende

                                            selvstudie)

Periode:                             Modul 1: 2/3-21, Modul 2: 17-18/3-21, Modul 3:

                                            d. 13/4 2021

Sted:                                   Hånbækvej 54, 9900 Frederikshavn

Pris:                                    17.500 kr. pr deltager (eks. moms)

Sprog:                                Dansk

Gyldighed:                        Kursusbevis udstedes

Standard:                          Ladegaard Partner – Nøglen til det gode salg

 

Tilmelding:                         

Kontakt Christian Braae Brynje / e-mail: christian@ladegaard-partner.dk mobil: 2217 2206

 

Målgruppe

Maskinmestre og tilsvarende teknisk uddannet personale der, som et vigtigt bindeled til kunderne i virksomheden, beskæftiger sig med salg og kunderelationer. Den tekniske salgsrolle kan både være den primære opgave som teknisk sælger eller en rolle som projektleder/deltager, hvor salg samt rådgivning og kontakt til kunden, er en integreret del af de daglige opgaver.

 

Kursets formål

Formålet med dette kursus i Teknisk Salg er, at give teknisk funderede deltagere et grundlæggende kendskab til salgspsykologi samt tilføje umiddelbare redskaber til brug i arbejdet med salg, rådgivning og kundekontakt. Kurset giver deltageren håndfaste værktøjer og kompetencer, som let omsættes til resultater i det daglige arbejde.

Salgskompetencen opnået igennem dette kursus giver de tekniske medarbejdere, som ofte har stor indflydelse på kundens beslutningsproces med en tæt kunderelation og kontakt, indsigt til at tage en mere bevidst, målrettet og konstruktiv dialog med kunden.

 

Kursets indhold

På kurset lærer deltagerne at forstå og reagere på købssignaler og købemotiver hos kunden. Der fokuseres på evnen til at være aktiv lyttende samt i at benytte den rette spørgeteknik, herunder håndtering og kommunikation ved indvendinger fra kunden.

Der arbejdes målrettet med den enkeltes egen adfærd i relevante salgssituationer samt forståelsen for, hvordan man som salgsperson tilpasser sig og kommunikere bedst med kunden. Herunder hvordan man aflæser adfærd hos kunderne og genkender forskellige kundetyper.

I forløbet gives der indsigt i og redskaber til at planlægge sin tid og benytter den optimale præsentationsteknik for at fremstå bedst muligt under et salg. Herunder at udvikle potentielle kunder til aktuelle kunder.

 

Følgende redskaber er inkluderet i forløbet:

 • Everything DISC® sales personprofil med personlig tilbagemelding til deltageren
 • Træningsværktøjet og opslagsværket (bogen) ”Nøglen til det gode salg”
 • Adgang med log-in til træningsplatformen www.detgodesalg.dk til selvstudie og kontinuerlig læring

 

Kurser indeholder overordnet områder som:

 •        Hvad handler salg om? (eks. holdninger og egen motivation

        og stil samt kundens forventninger til en god sælger

 •         Adfærd og personlighedsprofil – (eks. DISC personprofil, metode til

        at læse andre og kommunikation tilpasset kunden)

 •         Introduktion til feedback og refleksion
 •         Salgets ABC (eks. hvordan spottes købsmotiver hos kunden?

        Hvorfor vælger kunden jer?)

 •        Spørgeteknik og aktiv lytning (eks i teorien og praksis samt

        værktøjer i dagligdagen)

 •         Forberedelse af salg (eks. hvad er formålet og manglende viden om

        kunden]

 •         Købsmodstand og indvendinger (eks. behandle og håndtering

        indvendinger - vær forberedt, jeres fordele mv.)

 •         Salgets afslutning (eks. hvordan og hvornår, købssignaler, 7

        afslutningsteknikker)

 •         Strategisk salg (eks. faser og salgsforberedelse, mersalg og

        fastholdelse af kunden)

 •         Kommunikation og salgsbreve (eks. opbygning af det sælgende

        tilbud)

 •         Opfølgning og tilbud
 •         Præsentationsteknik (eks. i telefonkontakten, online eller fysisk

        møde, personlig gennemslagskraft)

 

For yderligere oplysninger og tilmelding kontakt Christian Braae Brynje på e-mail: christian@ladegaard-partner.dk

 

Kursusdatoer

Dato Ledige pladser