mitMARTEC

Motor Performance - ved servicejob på 4-takts motorer

Varighed:                            4 dage

Sted:                                   Hånbækvej 54, 9900 Frederikshavn

Pris:                                     7.675 kr. pr deltager eks. moms

Sprog:                                 Dansk

Gyldighed:                         Kursusbevis udstedes

 

Standard:                         

Udarbejdet i samarbejde med maritime servicevirksomheder

 

Målgruppe

Teknisk servicepersonale i virksomheder som beskæftiger sig med renovering, reparation og service på 4-takts motorer, herunder performance målinger og tests for at sikre optimal drift og ydelse.

 

Kursets formål

Formålet med dette kursus i Motor Performance er at give deltagerne et grundlæggende kendskab og sikre den nødvendige viden ved opstart, indkøring og under Sea trial i forbindelse med servicejob på 4-takts motorer, primært omkring medium-speeds-motorer med en ydelse op til 500 kW/cylinder.

 

Kursets indhold

Kurset veksler mellem teoretisk indlæring, praktiske gruppeopgaver, simulatorøvelser samt sejlads med, og performance målinger på, skib "live".

Deltageren får den nødvendige viden og indsigt i principperne ved en 4-takts motor, brændstof teori og beregninger, indstilling og kontrol af motoren, opstartsprocedurer og test af motoren samt måling og forståelse af performance data.

 

Forståelse af performance data og målinger på motoren, sammenligning af performance data fra "live" sejlads med shoptest samt opstart mv. foregår med gruppeopgaver og øvelser i simulator samt sejllads med Margrethe Læsø.

 

Kurser indeholder områder som:

Princippet ved 4-takts motor, Sankey diagram, virkningsgrader, turboladerens virkemåde, udstødningsmodtryk, maskinrumsblæsere, overtryk / undertryk i maskinrummet, tændtryk (Pmax), tryk i krumtaps hus, temperatur efter cylinder, før turbo og efter turbo

 

Brændstof teori (brandværdi, viskositet, cetantal, massefylde, vandindhold, svovlindhold)

 

Beregning på ændring i pumpeindeks fra shoptest grundet skift fra MDO til HFO.

 

Autologning, indstilling af ventiler, indstilling af forspring, simse brændstofpumper, justering af 0-index, samt kontrol af regulator frigang.

 

Opstartsprocedure, gennemgang af ”start-up procedure to be followed after overhaul”, test af ”shutdown”, indkøring af cylinderforinger og stempelringe samt overføling.

 

Min. 6 og max. 12 deltagere.

 

Kursusdatoer

Dato Ledige pladser