mitMARTEC

Teknisk maritimt engelsk

Varighed: 8 dage

  

Hovedpunkter

Den studerende skal opnå sådanne færdigheder i at kommunikere mundtligt og skriftligt på engelsk, der er nødvendige for at kunne virke som tekniker internationalt.

 

Indhold

Kurset i maritimt engelsk kurset har fokus på følgende underemner, hvor udvidelse af ordforråd og oversættelse er i fokus: 

 

• Skibsterminologi
• Skibstyper
• Sikkerhed
• Lovgivning
• Miljø
• IMO’s Standard Marine Communication Phrases

 

Kurset henvender sig ydermere til personale der arbejder med service, garanti, samt idriftsætning. Der er ingen deltager krav, men typisk vil det være elektriker, skibsmontører, smede og maskinmestre der deltager.

I forbindelse med kurset berører man også emnet rapportskrivning på engelsk:

 

• Have kendskab generelt anvendte metode i forbindelse med rapportskrivning.
• Have kendskab til anvendt sprogbrug i forbindelse med tekniskrapportskrivning, på dansk og engelsk.

 

Målgruppe

Virksomheder, som arbejder indenfor det maritime område og andre med interesser indenfor området.

 

Udbytte

Udvidelse af ordforråd & oversættelse af maritime udtryk indenfor ovennævnte emner.

 

Forudsætninger

Basale engelskkundskaber 

 

Yderligere information

Peter Vrist Jensen på tlf. 2558 1939