mitMARTEC

VE-Installatør (varmepumper)

Varighed:                           4 dage + 1 eksamensdag

Sted:                                   Hånbækvej 54, 9900 Frederikshavn

Sprog:                                Dansk

Gyldighed:                        Kursusbevis udstedes

 

Standard:                         

BEK nr 1047 af 26. august 2013 - §8 - §10 (ændret ved BEK. nr. 1229 af 28. oktober 2013)

 

Kurset udbydes af TECHCOLLEGE samt Lemvigh-Müller

 

 

Målgruppe

Medarbejdere som har (skal have) rollen som VE-uddannet medarbejder hos en godkendt VE-installatør virksomhed.
VE-installatør-/montør medarbejdere i virksomheder som beskæftiger sig med vejledning og rådgivning samt montering og installation af varmepumper.
Øvrige medarbejdere i VE-Installatør virksomheder der arbejder med salg, projektering og installation af varmepumper.

 

Kursets formål

Formålet med dette kursus er at deltagerne opfylder kravene til at indgå i rollen som VE-uddannet medarbejder som del af en virksomheds opfyldelse af godkendelsesordningen for virksomheder der monterer små vedvarende energianlæg.

 

Kursets indhold

Teoretisk kendskab og praktiske færdigheder som kvalificere til opnåelse af godkendelse som VE-uddannet medarbejder med kompetencer til selvstændig kunderådgivning og projektering af varmepumper og jordvarmesystemer jf. bekendtgørelse om godkendelsesordning for virksomheder (BEK nr 1047 af 26. august 2013 - §8 - §10 som ændret ved BEK. nr. 1229 af 28. oktober 2013)
Deltageren opnår læring indenfor energiledelse, termodynamik, energikortlægning, energiberegninger og energibehov, lovgivning, miljø & sikkerhed, myndighedskrav og energikrav, relateret til vedvarende energi installationer i huse, herunder:
- Montering af varmeoptagersystem og sammenkobling til varmepumpeenhed.
- Rørføring gennem klimaskærm og bygning.
- Opstilling af varmepumpe med tilhørende udstyr.
- Tilslutning til varmeforbrugende anlæg og opvarmningsanlæg.
- Tilslutning af styrings- og reguleringssystem.
- Indregulering af anlæg og slutafprøvning.
- Aflevering af anlæg til kunde.
Deltageren gennemgår praktiske øvelser i energikortlægning samt korrekt tilslutning og indregulering, montage, installation, drift og optimering på omhandlede VE-anlæg.
Der afsluttes med en eksamen som deltagerne skal bestå for udstedelse af bevis som VE-uddannet medarbejder.