mitMARTEC

GWO Working at heights - højderedning incl. manual handling

Kursus varighed: 2 dage

 

Kursuspris:  5.716,00,00 kr. ekskl. moms (7.145,00kr. inkl. moms)

WINDA FEE: 80,00 ekskl. moms

Samlet pris: 5.796,00 kr ekskl. moms (7.245,00 kr. inkl. moms)

 

Gyldighedsperiode: 2 år

 

Formål 

Formålet med dette modul er at gøre deltagerne i stand til at bruge grundlæggende PPE, udføre arbejde i højder på en sikker måde samt udføre omfattende basal redning fra højder på sikker måde i et vindmøllelignende miljø i overensstemmelse med BST modulet ‘Working at Heights’.

 

Generelt giver kurset deltagerne grundlæggende viden og færdigheder, som gør at de kan arbejde sikkert indenfor vindmølleindustrien. Således imødekommer kurset kravene til nye medarbejdere i vindmølleindustrien om at håndtere nødsituationer.

 

Målgruppe

Kurset er tilrettelagt for medarbejdere, der arbejder både onshore og offshore.

 

Krav

Denne grundlæggende sikkerhedsuddannelse består af fysisk krævende og potentielt stressende forløb. Alle, der deltager, skal derfor være raske og egnede til at gennemføre hele forløbet. Det er en forudsætning for at deltage i de praktiske øvelser, at deltageren udfylder en gyldig heldbredserklæring.

 

Mål

Gennem både teori og praktiske øvelser sikrer kurset, at deltagerne bliver i stand til at:

Demonstrere viden om de farer og risici, der er forbundet med arbejde i højder, specifikt ved en WTG.

Forstå den gældende nationale lovgivning vedrørende arbejde i højder.

Vise korrekt identifikation af PPE, herunder identifikation af europæisk/global standardmærkning på fx seler, sikkerhedshjelm, sikkerhedsliner osv.

Vise viden og færdigheder, så deltagerne korrekt kan inspicere, servicere, Opbevare og pakke relevant PPE, fx seletøj, støttestropper, falddæmper og udstyr til arbejdspositionering.

Vise korrekt brug af den relevante PPE, fx seletøj, støttestropper, falddæmpere og udstyr til arbejdspositionering. Herunder korrekt identifikation af ankerpunkter og korrekt adfærd på lejder.

Bruge evakueringsudstyr korrekt.

Vise hvordan man løser redningssituationer i en WTG og hvordan man effektivt bruger redningsudstyret.

 

Brug for overnatning? Skriv i "beskedrubrikken" ved tilmeldingen og vi finder en løsning.

 

Du er altid velkommen til at kontakte os for forespørgelse om andre kursusdatoer på tlf. 9620 8888.

 

Kursusdatoer

Dato Ledige pladser
15-01-2024 3 pladser
12-02-2024 1 pladser
15-04-2024 3 pladser
13-05-2024 3 pladser
10-06-2024 3 pladser